فرم های پیشنهاد پروژه

پروپوزال

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
فرمت پروپزال
From Douran
0 7
نمایش 1 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم خام شناسه پروژه دانلود (31.0k)
فرم پینشهاد طرح پژوهشی دانلود (205.0k)
پیشنهاد پروژه آموزش و پرورش دانلود (174.0k)
پرسشنامه پیشنهاد پروژه دانلود (172.0k)
پیشنهاد پروژه وزارت نیرو شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان تحقیقات سد و نیروگاه دانلود (268.5k)
پیشنهاد پروژه پایان نامه تحصیلات تکمیلی به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب دانلود (122.5k)
دفتر ملی مدیریت و ورزش کشور-87 دانلود (161.0k)
فرم پیشنهاد پروژه شرکت فولاد خوزستان دانلود (137.5k)
فرم مشروح پیشنهاد پروژه دانلود (147.0k)
الگوی مقاله های اعلام نیاز موضوع پژوهش صنعتی به زبان انگلیسی دانلود (54.5k)
الگوی فارسی دانلود (59.0k)