فرم های پیشنهاد پروژه

پروپوزال

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
فرمت پروپزال
From Douran
0 7
نمایش 1 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
الگوی فارسی دانلود (59.0k)
الگوی مقاله های اعلام نیاز موضوع پژوهش صنعتی به زبان انگلیسی دانلود (54.5k)
پرسشنامه پیشنهاد پروژه_20110612_122013 دانلود (172.0k)
پیشنهاد پروژه آموزش و پرورش_20120512_094619 دانلود (174.0k)
پیشنهاد پروژه پایان نامه تحصیلات تکمیلی به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب دانلود (122.5k)
پیشنهاد پروژه وزارت نیرو شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان تحقیقات سد و نیروگاه دانلود (268.5k)
دفتر ملی مدیریت و ورزش کشور-87 دانلود (161.0k)
فرم پیشنهاد پروژه شرکت فولاد خوزستان دانلود (137.5k)
فرم پینشهاد طرح پژوهشی_20110612_121950 دانلود (205.0k)
فرم خام شناسه پروژه دانلود (31.0k)
فرم خام شناسه پروژه_20111128_081731 دانلود (31.0k)
فرم مشروح پیشنهاد پروژه دانلود (147.0k)