نمایش اسناد و رسانه‌ها

همایش ها

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
ضرورت برگزاری کنفرانس تقاضا محور
From Douran
0 1
نمایش 1 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین‌نامه حمایت از همایش‌های علمی و فناوری_20120903_094928 دانلود (1,682.1k)
ضوابط حمایت از کنفرانسها صندوق حمایت از پژوهشگران_20160516_085241 دانلود (240.6k)
فرم الف و ب دانلود (41.5k)
فرم ها ی برگزاری همایش_20140709_143958 دانلود (54.2k)
نمودار گردش کار برگزاری همایش دانلود (34.5k)