نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولویت‌های پژوهشی اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری1397

اولویت‌های پژوهشی اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری1397

اولویت‌های پژوهشی اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان براساس اولویت‌های مرکز مطالعات راهبردی و آموزش کشور اعلام شد.