چهارشنبه, 27 تير 1397 English          

آیین نامه ها وزارتی
آیین‌نامه کاهش مالیات وارد بر فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی سال 1396

آیین نامه معافیت شرکت‌های خصوصی از پرداخت مالیات با اجرای قراردادهای تحقیقاتی

مجوز انجام فعالیتهای پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

مصوبه هیات وزیران مربوط به آیین نامه تضمین معاملات دولتی


آیین نامه های داخلی
دسته بندي اخبار 

پیوندها

Login
نام کاربري:
کلمه عبور:
ورود به سيستم
ثبت نام
کد عبور خود را فراموش کرده ام

 
دفتر ارتباط با صنعت

دانشگاه و صنعت، دو ركن مهم و اساسي توسعه هر جامعه‌اي محسوب مي‌شوند که توسعه پايدار کشور نيازمند ارتباطات مستحکم بين دانشگاه بعنوان مرکز توليد علم و فناوری و ارگانـهای دولتـی و خصـوصی عـلی الخصـوص صنـايع به عنوان استفاده کننـدگان علم و فناوری است. از سوی ديگر تغييرات شتابنده محيط های علمی و فناوری و بازارهای جهانی ، تولـيدکننـدگان و مصرف کنندگان را ناچار می سازد که همواره خود را با اين تغييرات هماهنگ و همراه نمايند. دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز که با همـت مسـئولين دانشگاه ، بخصوص معاونت محترم پژوهشی از اوايل سال 1362 فعاليت خود را آغاز نموده است می رود تا با بهره گيري از توان علمی و تخصصی دانشگاهيان گامهای موثرتری را در زمينه ارتباطات علمی و فناوری بردارد و به همین منظور با هدايت و راهبری ارتباطات ، سعی شده تا با نظام مند نمودن و هدايت فعاليتها به سوی اهداف تعيين شده افق روشن تری، برای همگان آشکار شود .


تازه‌های ارتباط با صنعت
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۷۲۸۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ 
۸:۳۳:۳۸
کد خبر : ۱۶۶۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 
۱۶:۳:۱۵
کد خبر : ۱۶۵۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 
۱۵:۳:۱۴
کد خبر : ۱۶۲۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ 
۱۰:۱۶:۱۰
کد خبر : ۱۶۲۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ 
۱۳:۵۸:۱۷
کد خبر : ۱۵۵۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ 
۱۳:۵۲:۴۰
کد خبر : ۱۵۵۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ 
۱۵:۱۰:۳۷
کد خبر : ۱۵۴۹۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ 
۱۱:۱۳:۱۷
کد خبر : ۱۵۳۹۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ 
۱۴:۳:۴۰
کد خبر : ۱۵۲۳۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ 
۱۴:۳۸:۱۶
صفحه1از212.بعدي.برو

تفاهم نامه ها
صفحه1از212.بعدي.برو

مصوبات وزارتی
بخشنامه 14-8 مربوط به بیمه قراردادهای پژوهشی سال 1393

معافیت بیمه ای قراردادهای پژوهشی دانشگاهها

مصوبه موافقت فعالیتهای پژوهشی و ترک تشریفات مناقصه

مصوبه مجاز بودن ارایه ضمانت نامه توسط رئیس دانشگاه


مدیریت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8