دفترچه تلفن

ارتباط با ما

آدرس : سازمان مرکزی ـ‌ طبقه‌ سوم - مدیریت ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تلفن 33362810  و 33330640

تلفکس:33369684 و  33337889

پست الکترونیک :  industry@scu.ac.ir