اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
اولویت های پژوهشی اداره کل ثبت احوال خوزستان در سال 1399 دانلود (969.4k)
اولویت های تحقیقاتی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در سال 1399 دانلود (1,405.1k)
اولویت های پژوهشی در مواد مخدر سال 1399 دانلود (343.2k)
اولویتها و پروژه های تحقیقاتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرراتی در سال 1399 دانلود (88.3k)
اولویت پروژه های تحقیقاتی تقاضا محور نیروگاه رامین اهواز دانلود (637.3k)
فراخوان دوره های پسا دکتری برای سال تحصیلی 1400- 1399 دانلود (323.4k)
فراخوان پروژه های تحقیقاتی تقاضا محور نیروگاه رامین اهواز دانلود (482.1k)
اولویت های پژوهشی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سال 99 دانلود (2,297.7k)
اولویت های پژوهشی دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان در سال 1399 دانلود (304.4k)
دوره فرصت مطالعاتی شرکت ملی نفت در سال 1399 دانلود (570.3k)
اولویت های پژوهشی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان در سال 1399 دانلود (256.2k)
اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای گیلان در سال 1399 دانلود (1,318.3k)
اولویت های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب اهواز در سال 1399 دانلود (693.6k)
اولویت های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در سال 1399 دانلود (702.6k)
اولویت های پژوهشی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 99 دانلود (1,743.2k)
اولویت های تحقیقاتی سال 1399 شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان دانلود (507.1k)
ارائه پیشنهاد پژوهشی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران دانلود (233.6k)
اولویت های پژوهشی سال 1398 اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان دانلود (541.1k)
اولویتهای پژوهشی پزشکی قانونی دانلود (79.5k)
وبینارهای دانشکده مهندسی دانلود (1,106.0k)
اولویت ها و نیازهای تحقیقاتی نیروگاه رامین در سال 1398 دانلود (700.3k)
فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1398 شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دانلود (482.4k)
موضوعات و عناوین اولویت دار پژوهشی سال 1398 شهرداری کلانشهر تبریز دانلود (1,213.1k)
اولویت های مصوب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا (اعلامی جدید 98) ستاد مبارزه با مواد مخدر دانلود (3,176.2k)
اولویت های مطالعاتی و پژوهشی حوزه صنایع کوچک (شهرکهای صنعتی خوزستان) دانلود (742.5k)
اولویت های تحقیقاتی مصوب شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان دانلود (323.4k)
اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای گیلان در سال 1398 دانلود (259.0k)
اولویت های طرح های تحقیقاتی سال 98 شرکت توزیع نیروی برق خوزستان دانلود (918.5k)
فراخوان اولویت های پژوهشی سازمان سنجش و آموزش کشور سال 1398- 1397 دانلود (0.0k)
اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق 1393 دانلود (305.8k)
261 اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر دانلود (414.5k)
اولویت های تحقیقاتی سال 1396 شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان دانلود (222.7k)
اولویت های تحقیقاتی تخش انتقال و فوق توزیع در سال 1396 شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان دانلود (839.0k)
سازمان محیط زیست سال 1395- 1396 دانلود (141.0k)
اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان1395 دانلود (2,471.4k)
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر دانلود (2,234.3k)