فرم های پیشنهاد پروژه

پروپوزال

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
فرمت پروپزال
From Douran
0 7
نمایش 1 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرمت خام مشروح پیشنهاد پروژه دانلود (147.0k)
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی شرکت گاز ایران دانلود (205.0k)
الگوی فارسی نوشتن مقاله دانلود (59.0k)
پیشنهاد پروژه آموزش و پرورش دانلود (174.0k)
پیشنهاد پروژه وزارت نیرو شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان تحقیقات سد و نیروگاه دانلود (268.5k)
پیشنهاد پروژه پایان نامه تحصیلات تکمیلی به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب دانلود (122.5k)
دفتر ملی مدیریت و ورزش کشور-87 دانلود (161.0k)
فرم پیشنهاد پروژه شرکت فولاد خوزستان دانلود (137.5k)
الگوی مقاله های اعلام نیاز موضوع پژوهش صنعتی به زبان انگلیسی دانلود (54.5k)