فرم های پیشنهاد پروژه

پروپوزال

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
فرمت پروپزال
From Douran
0 7
نمایش 1 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرمت خام مشروح پیشنهاد پروژه دانلود (147.0k)
پیشنهاد پروژه آموزش و پرورش دانلود (174.0k)
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی شرکت گاز ایران دانلود (205.0k)
دفتر ملی مدیریت و ورزش کشور-87 دانلود (161.0k)
فرم پیشنهاد پروژه شرکت فولاد خوزستان دانلود (137.5k)
پیشنهاد پروژه وزارت نیرو شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان تحقیقات سد و نیروگاه دانلود (268.5k)
پیشنهاد پروژه پایان نامه تحصیلات تکمیلی به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب دانلود (122.5k)
الگوی مقاله های اعلام نیاز موضوع پژوهش صنعتی به زبان انگلیسی دانلود (54.5k)
الگوی فارسی نوشتن مقاله دانلود (59.0k)