همایش ها

همایش ها

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
ضرورت برگزاری کنفرانس تقاضا محور
From Douran
0 1
نمایش 1 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم تعریف همایش در سامانه پایگاه استنادی جهان اسلام دانلود (14.4k)
نمودار گردش کار برگزاری همایش دانلود (34.5k)
فرم الف و ب دانلود (41.5k)
آیین‌نامه حمایت از همایش‌های علمی و فناوری دانلود (1,682.1k)
ضوابط حمایت از کنفرانسها صندوق حمایت از پژوهشگران دانلود (240.6k)
فرم ها ی برگزاری همایش دانلود (54.2k)