نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز بکار غرفه دانشگاه شهید چمران اهواز در نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و حفاری

آغاز بکار غرفه دانشگاه شهید چمران اهواز در نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و حفاری


آغاز بکار غرفه دانشگاه شهید چمران اهواز در نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و حفاری

غرفه دانشگاه شهید چمران اهواز در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه در سالن امام رضا(ع) فعالیت خود را آغاز کرد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نمایشگاه از ساعت ۹ تا ۱۷ برای بازدید عموم مردم دایر است . در این نمایشگاه شرکتهای بزرگ نفت و حفاری در زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته حضور دارند و دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در راستای یکی از اهداف اصلی خود یعنی ارتباط دانشگاه و صنعت در این نمایشگاه حضور دارد.

روز شنبه نیز تفاهم نامه ای میان دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت ملی حفاری ایران در زمینه همکاری مشترک به امضا خواهد رسید.