نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولویت ها و نیازهای تحقیقاتی شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین ) سال 1398

اولویت ها و نیازهای تحقیقاتی شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین ) سال 1398


اولویت ها و نیازهای تحقیقاتی شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین ) سال 1398

پژوهشگران گرامی بایستی پس از تکمیل فرم پیشنهاد پروژه که از طریق سامانه جامع و یکپارچه مدیریت تحقیقات برق (سامانه سیب) https://sib.nri.ac.ir قابل دسترسی است، آن را به کمیته تحقیقات و توسعه فناوری این شرکت ارسال نمایند. اساتید محترم می توانند جهت طرح سئوالات احتمالی با شماره تلفن 36554911- 061 سرکار خانم مهندس حسینی زاده حاصل نمایند.