نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دهمین سمینار هندسه و توپولوژی

برگزاری دهمین سمینار هندسه و توپولوژی


برگزاری دهمین سمینار هندسه و توپولوژی

برگزاری دهمین سمینار هندسه و توپولوژی همزمان با هفتاد و پنجمین سال تولد پروفسور کرمزاده، بهمن ماه امسال در دانشگاه شهیدچمران  اهواز