نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دعوت به شرکت در فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه صنعت برق

دعوت به شرکت در فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه صنعت برق


دعوت به شرکت در فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه صنعت برق

از کلیه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه دعوت به عمل می آورد در فراخوان پروژه های فناورانه پژوهشگاه نیرو به آدرس http://www.nri.ac.ir/rfps از تاریخ 1 تا 10 هرماه شرکت فرمایند.