نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دعوت به نشست مدیران پژوهشی شرکت ملی نفت ایران و اعضای هیات علمی دانشگاه

دعوت به نشست مدیران پژوهشی شرکت ملی نفت ایران و اعضای هیات علمی دانشگاه


دعوت به نشست مدیران پژوهشی شرکت ملی نفت ایران و اعضای هیات علمی دانشگاه

نشست مشترک مدیران پژوهشی شرکت ملی نفت ایران و اعضای هیات علمی دانشگاه با حضور جناب آقای مهندس طالقانی مدیر محترم پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و جناب آقای دکتر کرد رئیس محترم پژوهش و توسعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

زمان: یکشنبه  1398/09/03 

مکان: سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه