نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی۱۶ بهمن ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی۱۶ بهمن ۱۳۹۸


سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی۱۶ بهمن ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی۱۶ بهمن ۱۳۹۸