نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF) و بنیاد پژوهش بنیادی روسیه

(RFBR) در دومین فراخوان مشترک خود، از طرح های پژوهشی مشترک در حوزه های علمی ذیل حمایت به عمل می آورند. در این فراخوان که از تاریخ 1398/10/24 الی 

1399/01/06 ادامه می یابد، حداکثر از 20 طرح پژوهشی حمایت خواهد شد.

ریاضیات- فیزیک و اخترشناسی- شیمی و مواد پیشرفته - اقتصاد- زبان شناسی و مطالعات فرهنگی - مکانیک و هوا فضا- مطالعات پیشرفته نفت و گاز- زیست شناسی،
بیو انفورماتیک و علوم شناختی - تاریخ، باستان شناسی، قوم شناسی و انسان شناسی

علوم زمین ( با تمرکز بر مطالعات قطب جنوب و دریاچه خزر)- فناوری اطلاعات ، سیستم های کامپیوتری و هوش مصنوعی

شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی در سایت صندوق به نشانی insf.org  در دسترس
می باشد.