نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی ارتباط دانشگاه با صنعت

نشست هم اندیشی ارتباط دانشگاه با صنعت


نشست هم اندیشی ارتباط دانشگاه با صنعت

دعوت برخی از اعضای هیات علمی دانشکده به نشست هم اندیشی 

دانشگاه شهید چمران اهواز در نظر دارد نشستی با هدف بررسی مشکلات دستگاه های اجرایی و صنایع در حوزه علم و فناوری ، آسیب شناسی وضعیت ارتباط با جامعه و صنعت و به اشتراک گذاری تجارب و بررسی پیشنهادات مراکز آموزش عالی و با شرکت سازمان ها، شرکت ها و دستگاه های اجرایی استان برگزار نماید.

چهارشنبه: 1398/09/13

ساعت : 12- 10

محل برگزاری: سالن اجتماعات سازمان مرکزی