نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته جهانی کارآفرینی - اهواز

هفته جهانی کارآفرینی - اهواز


هفته جهانی کارآفرینی - اهواز

www.rlsconf.ir

27 آبان 1398- اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

در این  باعث ترفیع جایگاه کارآفرینی در اذهان و افکار گردد و مشوقی برای راه‌اندازی کسب و کار توسط عموم رویداد هماهنگ، با تشویق افراد تلاش می‌شود تا نسل جدیدی از (نسل بعدی) کارآفرینان به راه‌اندازی کسب و کار فکر کنند و کسب و کار شخصی خود را آغاز کنند. یعنی از این طریق کمک کند ، کارآفرینان بالقوه را به عرصه کارآفرینی وارد نماید. عقیده بسیاری براین است که کمپین عظیم جهانی می‌تواندجامعه گردد. این رویداد مراسمی برای ارج نهادن به نوآوران و خالقان اشتغال است.