نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته پژوهش

هفته پژوهش


هفته پژوهش

شعار هفته پژوهش:

پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین، رونق تولید

 

تاریخ برگزاری هفته پژوهش در دانشگاه شهید چمران اهواز:

23 لغایت 28 آذرماه 1398