نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یازدهمین کنفرانس سالانه: مبدل گرمایی، چیلر و برج خنک کن

یازدهمین کنفرانس سالانه: مبدل گرمایی، چیلر و برج خنک کن


یازدهمین کنفرانس سالانه: مبدل گرمایی، چیلر و برج خنک کن

در این کنفرانس جنبه های مختلف تمامی تجهیزات مرتبط با ترمودینامیک و انتقال حررات همچون:انواع مبدل های گرمایی، کولرها، بویلر، مشعل، کوره، نانوفناوری و .... مورد بحث قرارمی گیرد.