بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه


برگزاری کارگاه

کارگاه علمی گروه زیست شناسی در آینده نزدیک و با شرح ذیل برگزار می شود.

عنوان کارگاه: دوره ی طراحی واکسن

مدرس : خانم دکتر لادن مفاخر فارغ التحصیل انیسیتو پاستور ایران

زمان : چهارشنبه ها - ساعت 12- 10

تاریخ شروع : 1400/2/21

مدت زمان دوره: 8 هفته (8 جلسه)

آدرس لینک: http://meetin.scu.ac.ir/cell